Како прво, ова место континуирано ќе го користам како архива за работите и нештата кои се поврзани директнo или индиректно со мене.
Ќе се обидам да се следам во се она што мене ме исполнува, и на моменти ми дава насоки по кои треба да се држам.
толку за почеток…
можеби и ќе го избришам ова после некое време
поздрав за сите што ќе ме следат!