In the tear drop
Which slipped on your face
I saw waterfalls of emotions
Sent to the target.

In the salinity of your lips
I sensed a pearl
Mature for confrontation
With the wisdom of the bleach.

The day when
You will know how to graft
A life,
You already live it.

With me like lantern,
For me like Sun,
Next to me like fire,
Inside you like volcano.

deep nature

deep nature

 

 

 

 

 

За тебе

Во капката солза
што потече низ твоето лице
видов водопади емоции
испратени кон целта.

Во соленилото на твоите усни
сетив бисер
созреан за соочување
со мудроста на белилото.

Денот кога
ќе знаеш да искалемиш
живот,
веќе го живееш.

Со мене како фенер,
за мене како сонце,
до мене како оган,
во тебе како вулкан.